Межпредметная связь между физикой и биологией

Межпредметная связь между физикой и биологией

Показати, що знання основ фізики та біології необхідне кожному; а також що явища у фізики відбуваються всюди навколо нас; формування пізнавального інтересу до фізики та біології. Виховна мета: сприяти формуванню основних уявлень про наукове пізнання світу, формувати материалістичний світогляд, здійснювати профорієнтацію учнів. А також розвиток знань і умінь, користуватися мовою фізики та біології і застосовувати знання в новій обстановці. Структура та зміст уроку I. Повідомлення теми та мети уроку Темою нашого уроку буде сила в живій природі, але наш урок буде сьогодні не зовсім звичайним.

Природа єдина і неподільна, але ії складає величезна кількість систем: від атомів до Сонця і зірок, від клітини до рослин і тварин, алей якщо зараз окремі системи природи вивчають різні науки фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. II. Актуалізація опорних знань учнів 1. Розминка «Гра Гусінь» a) Обмінживленнярістфотосинтездиханнякисеньрозвиток – які системи це характеризує, чому? b) Машинатомеханізмробочийорган – про якиі системи йде мова. 2. Вибрати системи «вибери та запиши приклади природних систем в один стовпчик, приклади штучних систем – у другий: ліс, лісопарк, озеро, сад, лісосмуга, ставок, море, розарій, луки, тундра, степ, пустеля, океан, річка, дендрарій, ботанічний сад, город, газон, бонсай, тайга» 3. Конкурс на кращий сенкан про рукотворі системи Пшениця Комахи Золотогаряча, плодоносна; виростає. Малярійні, звичайні. Колоситься, збагачує. Народжуються, літають, кісають. Гордість плодлсної України Хліб.

Корисні для птахів здобич. Птахи.

Шумливі, різноголосі. Народжуються, гніздяться, розмножуються.

Корисні опилювачі всіх тварин, гететрофи. Машини. Швидкі, різноманітні, перевозять, піднімають, миють.

Сучасне житя без них неможливе помічники 4. Меню для живих організмів та машин СО 2 , вода, електрика, нафта, риба, комахи, розчинні мінеральні речовини, вугілля, гумус. 5. Бесіда: Для чого людина придумала машини та механізми? Щоб збільшити силу! III. Вивчення нового материалу Сьогодні ми повинні з вами побачити і зрозуміти що сила це така величина, яка нас оточує в повсякденному житті. Але спершу давай ті подумаємо, які асоціації можу у вас виникати із словом сила: Первинне уявлення про силу отримуємо з повсякденного життя. Ми не раз чули про такі сили, наприклад: «сила волі», «сила звички», «сила відчуттів», «сила струму», «сила вітру», «сила людини». Виходячи, з приведених висловів про силу і як ми її розуміємо, ми можемо сказати. Що ж таке сила? Сила – це причина зміни швидкості або напряму руху тіла, а також його зміна форми і об'єму . І так тепер ми з вами спробуємо, розглянути і зрозуміти які види сил існують в природі і як вони пов'язані з нами. Сила тяжіння. Відкриття Ньютоном Однажды летним жарким днем в саду сидел Ньютон Он был в глубоких размышлениях И тут в один прекрасный миг: Случилось яблоку, сорвавшись с яблони, прервать Глубокие Ньютона размышленья. Он говорит: Слова Ньютона: Не стану отвечать. За мудрецов догадки и ученья, Нашел я способ доказать.

Весьма наглядно силу притяженья.

Паденье это, меня вдруг осенило И яблоко теперь не только яблоко раздора, Но и символ земного тяготения. Звідси слід сказати, що сила тяжіння відкрита Ньютоном лежить в основі все живої природи, де існує сила тяжіння між двома тілами. Сила, з якою Земля притягає до себе тіло, називається силою тяжкістю. Цікаво, а де ще ми можемо з вами поспостерігати силу тяжіння в житті і природі? Наприклад: м'яч, падаючий вниз, листочок з дерева на землю, коли йде дощ і сніг і т.д. Закон Архімеда.

Конституционное (государственное) право России

Маркетинг, товароведение, реклама

Психология, Общение, Человек

Менеджмент (Теория управления и организации)

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Педагогика

Юридическая психология

Бухгалтерский учет

Искусство

Банковское дело и кредитование

Уголовный процесс

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Экономика и Финансы

Политология, Политистория

Программное обеспечение

Социология

История

Литература, Лингвистика

Уголовное право

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Техника

Материаловедение

Религия

Культурология

Физика

Физкультура и Спорт

География, Экономическая география

Философия

Программирование, Базы данных

Экскурсии и туризм

Компьютерные сети

Сельское хозяйство

Гражданская оборона

Теория государства и права

Геология

Медицина

Биология

Нероссийское законодательство

Разное

Экономико-математическое моделирование

Химия

Охрана природы, Экология, Природопользование

Технология

Астрономия

Металлургия

Земельное право

Ветеринария

Транспорт

Математика

Военное дело

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Компьютеры и периферийные устройства

Военная кафедра

История отечественного государства и права

Муниципальное право России

Налоговое право

Таможенное право

Геодезия, геология

Право

Москвоведение

История экономических учений

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Банковское право

Музыка

Компьютеры, Программирование

Международное право

Семейное право

Радиоэлектроника

Финансовое право

Биржевое дело

Архитектура

История государства и права зарубежных стран

Историческая личность

Российское предпринимательское право

Гражданское право

Правоохранительные органы

Ценные бумаги

Криминалистика и криминология

Гражданское процессуальное право

Трудовое право

Административное право

Страховое право

Геодезия

Экологическое право

Пищевые продукты

Здоровье

История политических и правовых учений

Подобные работы

Хаос

echo "Стрела времени. PAGEREF _Toc158521646 h 9 Заключение . PAGEREF _Toc158521647 h 11 Список литературы .. PAGEREF _Toc158521648 h 13 Введение Понятие хаоса играло немаловажную роль на протяжении вс

Альтернативные виды энергии

echo "Энергия – не только одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий; помимо своего основного физического (а в более широком смысле – естественнонаучного) содержания, оно имеет многочисленные экон

Волновые свойства микрочастиц

echo "Французский физик Л. де Бройль выдвинул гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Де Бройль утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые другие частицы материи нар

Материя как временной резонанс эфира. Гипотеза времени

echo "Богачков М. Н. Контакт с автором : bogachkovmn @ rambler . ru Введение. Основы гипотезы, которая будет изложена в данной статье, были положены 15 лет назад. Когда, будучи студентом, писал дипло

Межпредметная связь между физикой и биологией

echo "Показати, що знання основ фізики та біології необхідне кожному; а також що явища у фізики відбуваються всюди навколо нас; формування пізнавального інтересу до фізики та біології. Виховна мета: с

Электрический ток в газах

echo "Ионизация газов. Газовый разряд. Газы в нормальном состоянии являются изоляторами. Газ становится проводником, когда он ионизирован. Ионизаторами газа могут служить ультрафиолетовые лучи, ради

Люминесценция и дефектоскопия

echo "Вторая часть — признак длительности — введена С. И. Вавиловым для того, чтобы отделить люминесценцию от других явлений вторичного свечения — отражения и рассеяния света, а также от вынужденного

Нетрадиционные источники энергии

echo "Почему же столь обильный доступный и экологически чистый источник энергии так слабо используется? В наши дни двигатели, использующие ветер, покрывают всего одну тысячную мировых потребностей в э